Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruse nr 50 muutmine ja 19. detsembri 2012 määruse nr 81 kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2021, 21

Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruse nr 50 muutmine ja 19. detsembri 2012 määruse nr 81 kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 28.04.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 „Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse väljastatava müügipileti alusel“ § 5 lg 1 ja § 6 lg 1 alusel

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruses nr 50 „Linnaosa valitsuse poolt väljastatava müügipileti taotluse ja müügipileti vormide kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1)  määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 „Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse väljastatava müügipileti alusel“ § 5 lg 1 ja § 6 lg 1 alusel“;


  2) lisa 1 „Müügipileti taotluse vorm“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. 

  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määrus nr 81 „Volituste andmine linnaosade valitsustele tegutsemiseks kaubanduse korraldajana“ tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

Lisa Lisa 1 Müügipileti taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json