HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haapsalu linna õpilaste tunnustamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2021, 33

Haapsalu linna õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 30.04.2021 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna eelarvest iga õppeaasta 1. septembri seisuga Haapsalu linna elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud (edaspidi ka linna elanik) üldhariduskoolide õpilaste tunnustamise kord ja määrad.

  (2) Tunnustus on Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt koolide lõpetajatele makstav ühekordne õppe toetus.

§ 2.   Tunnustamise alused ja määr

  Linnavalitsus tunnustab koolide lõpetajaid järgnevalt:
  1) gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga - 500 eurot;
  2) gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga - 400 eurot;
  3) põhikooli 9. klassi lõpetamine kiitusega - 300 eurot.

§ 3.   Tunnustamisele esitamine ja tunnustuse määramine

  (1) Kool või õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja (edaspidi ka taotleja) esitab linnavalitsusele taotluse õpilase tunnustamiseks (edaspidi ka taotlus).

  (2) Taotleja märgib taotluses õpilase kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) arveldusarve number (alaealise õpilase puhul seadusliku esindaja arveldusarve number);
  3) tunnustuse määramise põhjendus ja selle aluseks olevate dokumentide koopiad.

  (3) Taotleja esitab linnavalitsusele taotluse kooli lõpetaja tunnustamiseks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul peale kooli lõpetamise tulemuste selgumist.

  (4) Tunnustust saama õigustatud õpilased selgitab välja linnavalitsus esitatud taotluste alusel.

  (5) Linnavalitsus kinnitab tunnustuse saajad korraldusega.

§ 4.   Õpilasele tunnustuse üleandmine

  Linnavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud toetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json