Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 26.10.2019. a määruse nr 107 „Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 1

Mulgi Vallavolikogu 26.10.2019. a määruse nr 107 „Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2023 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 26.10.2019. a määruse nr 107 „Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 26. oktoobri 2019. a määruses nr 107 “Üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas” tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 3 punkt 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„4) ülalpidamiskohustuslane(sed) - perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa, täisealised esimese astme ülenejad ja alanejad (lapsed) sugulased.“

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json