Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 27.09.2022. a määruse nr 16 „Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 5

Mulgi Vallavolikogu 27.09.2022. a määruse nr 16 „Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel ja s otsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 27.09.2022. a määruse nr 16 „Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 27. september 2022. a määruses nr 16 “Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) puuet ei tuvastata;“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json