Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018. a määruse nr 40 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 8

Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018. a määruse nr 40 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2023 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel ja sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018. a määruse nr 40 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 23. mai 2018. a määruses nr 40 “Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Määruse eesmärgiks on võimaldada puudega isikul või eakal, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.“;
2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Teenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Mulgi vald ning kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.“;
3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Soodustingimustel teenust on õigus saada isikul, kes on vähekindlustatud. Vähekindlustatud isik on leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2-kordse määra.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json