SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2023, 34

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 14
RT IV, 01.03.2018, 44
jõustumine 04.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2020RT IV, 29.05.2020, 1501.06.2020
17.02.2022RT IV, 23.02.2022, 1026.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022
18.04.2023RT IV, 04.05.2023, 707.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Mulgi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad on järgmised:
  1) sünnitoetus 500 eurot;
[RT IV, 23.02.2022, 10 - jõust. 26.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022]
  2) matusetoetus 250 eurot;
  3) ranitsatoetus 100 eurot;
  4) puudega laste transporditoetus 0,20 eurot km või 2/3 esitatud kuludokumendi maksumusest;
  5) põhikooli lõpetamise toetus 50 eurot, lisaks kiituskirjaga lõpetamise toetus 50 eurot;
  6) gümnaasiumi lõpetamise toetus 100 eurot, lisaks hõbemedaliga lõpetamise toetus 150 eurot ja kuldmedaliga lõpetamise toetus 200 eurot;
  7) eakate sünnipäevatoetus 50 eurot;
  8) sügava puudega täiskasvanu hooldajatoetus 50 eurot;
  9) sügava puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot;
  10) raske puudega täiskasvanu hooldajatoetus 40 eurot;
  11) raske puudega lapse hooldajatoetus 40 eurot;
  12) keskmise puudega lapse hooldajatoetus 30 eurot;
  13) kinnipidamisasutusest vabanemise toetus 30 eurot;
  14) jõulutoetus, paki maksumus 5 eurot;
  15) küttematerjali maksumus kuni 200 eurot;
[RT IV, 29.05.2020, 15 - jõust. 01.06.2020]
  16) kriisiabitoetus sotsiaaltööspetsialisti otsustusel kuni 200 eurot;
  17) keskmise puudega täiskasvanu hooldajatoetus 30 eurot.
[RT IV, 04.05.2023, 7 - jõust. 07.05.2023]

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json