Rahandus ja eelarveMajandusaasta aruanne

Teksti suurus:

Viljandi linna 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Viljandi linna 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2013, 18

  Viljandi linna 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

  Vastu võetud 29.05.2013 nr 158

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 ja Viljandi Linnavolikogu 31.08.2011 määruse nr 83 ,,Viljandi linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord" § 19 lg 4 alusel ning arvestades Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni ettepanekut.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2012. aasta majandusaasta aruanne (lisatud) koosseisus:

    (1) 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab konsolideeritud bilansi mahuks seisuga 31.12.2012. a 42 071 000 (nelikümmend kaks miljonit seitsekümmend üks tuhat) eurot;

    (2) 2012. aasta eelarve täitmise aruanne kogumahuga 21 467 000 (kakskümmend üks miljonit nelisada kuuskümmend seitse tuhat) eurot;

    (3) 2012. aasta tegevusaruanne;

    (4) 2012. aasta reservfondi eraldamine 113 000 (ükssada kolm tuhat) eurot;

    (5) Vabade vahendite jääk eelarveaasta lõpuks summas 1 482 000 (üks miljon nelisada kaheksakümmend kaks tuhat) eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Karl Õmblus
  Linnavolikogu aseesimees

  Lisa Viljandi linna 2012. aasta majandusaasta aruanne

  /otsingu_soovitused.json