Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Harku valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2013, 21

Harku valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 30.05.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Harku valla ametiasutuste ametnike (edaspidi: ametnike) haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

§ 2.   Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded

  (1) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis arvestades ametikoha eripära.

  (2) Ametijuhendis ametnike haridusele nõuete kehtestamisel peab ametiasutuse juhil ja struktuuriüksuse juhil olema kõrgharidus, ülejäänud ametnikel vähemalt keskharidus.

  (3) Ametnik, kelle teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded on kehtestatud mõne muu õigusaktiga, peab vastama nendele nõuetele.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Helikar Õepa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json