PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Torma valla üldplaneeringu kehtestamine

Torma valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Torma Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2013, 30

  Torma valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 16.06.2009 nr 99

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 p 31, Planeerimisseaduse paragrahv 24 lõike 3 ja Torma Vallavolikogu 19.12.2003 määrusega nr 17 kinnitatud Torma valla ehitusmääruse II peatüki punkti 2.2 alapunkti 2.2.1 alusel:

  § 1.  Kehtestada Torma valla üldplaneering.

  § 2.  Teatada üldplaneeringu kehtestamisest maakonnalehes Vooremaa ja Torma valla kodulehel.

  § 3.  Määrus jõustub pärast üldplaneeringus sisaldavate muudatuste kandmist maakonna planeeringusse.

  Mati Stokkeby
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1  Üldplaneering