Teksti suurus:

Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2013, 57

  Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.05.2013 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2013. aasta lisaeelarve ( lisa 1).

  § 2.   Kinnitada Laeva valla 2013. aasta eelarve uueks mahuks tulude osas 785 917,25 eurot ja kulude osas 881 541,12 eurot .

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Arvo Pennonen
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1 Laeva valla 2013. a lisaeelarve

  Lisa Seletuskiri määrusele "Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastu võtmine"

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json