Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Matmiskoha kasutuslepingu vormi ja tüüptingimuste kinnitamine

Matmiskoha kasutuslepingu vormi ja tüüptingimuste kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2014, 13

  Matmiskoha kasutuslepingu vormi ja tüüptingimuste kinnitamine

  Vastu võetud 02.05.2012 nr 21

  Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punktist 2 ning Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2012 määruse nr 77 „Rae valla kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine“ § 3 lõikest 4, Rae Vallavalitsus määrab:

  § 1.   Kinnitada Rae valla kalmistutel matmiskoha kasutusse andmiseks sõlmitava matmiskoha kasutuslepingu vorm (Lisa 1) ja tüüptingimused (Lisa 2).

  § 2.   Määrus avalikustada vallakantseleis ja Rae valla kodulehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Veigo Gutmann
  Vallavanem

  Martin Minn
  Vallasekretär

  Lisa 1  Matmiskoha kasutusleping

  Lisa 2  Matmiskoha kasutuslepingu tüüptingimused

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json