ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2023 kinnitamine

Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2014, 17

  Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 22.12.2011 nr 21
  jõustumine 01.01.2012

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1, 11 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2023.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Sauga Vallavolikogu 17.08.2007. a määrusega nr 24 kinnitatud Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. aastal.

  Vello Tiidermann
  Volikogu esimees

  Lisa Sauga valla ÜVK arendamise kava 2012-2023

  Lisa: ÜVK lisadega saab tutvuda Sauga valla kodulehel

  /otsingu_soovitused.json