Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 "Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2015, 11

Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 "Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord" muutmine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas erakooliseaduse § 22 lg-ga 11 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg-ga 1.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) eralasteasutus on kandnud lapse Tallinna hariduse infosüsteemis (edaspidi infosüsteem) eralasteasutuse nimekirja;

3) laps on infosüsteemis kantud kuni kolme munitsipaallasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirja.";

2) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja haridusametile 1. septembriks vormikohase toetuse taotluse.".

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json