ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2015, 12

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 28.05.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Tallinna linna haldusterritooriumil toimetulekutoetuse määramisel aluseks olevatele eluruumi alalistele kuludele kehtestatakse järgmised piirmäärad:
  1) üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 6,40 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 400 eurot kuus;
  2) 18-33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 9,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  3) alla 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 12,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  4) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 2,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  5) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 16,00 eurot ühe isiku kohta kuus;
  7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 16,00 eurot ühe isiku kohta kuus;
  8) kütteks tarbitud soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  9) kütuse maksumus kaugkütte puudumisel kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist 31. maini;
  10) kütteks tarbitud elektrienergia maksumus kuni 4,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist 31. maini (v.a punktides 8 ja 9 toodud juhtudel);
  11) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 40,00 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 3,50 eurot kuus;
  12) majapidamisgaasi maksumus kuni 21,00 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgmise liikme kohta kuni 12,60 eurot kuus;
  13) maamaksukulu kuni 2,25 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  14) hoonekindlustuse kulu kuni 0,03 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  15) olmejäätmete veotasu kuni 6,00 eurot ühe isiku kohta kuus.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrus nr 41 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. juunist 2015.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json