Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2016, 3

  Maardu linna 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.04.2016 nr 63

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (RTI, 05.10.2010,72,543) § 26 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996. aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri”, Maardu Linnavalitsuse 22.03.2016 protokollilisest otsusest nr 18 ja Maardu Linnavalitsuse 14.04.2016 protokollilisest otsusest nr 31

  § 1.   Vastu võtta Maardu linna 2016.aasta I lisaeelarve tulude ja kulude kogumahus 6 944 124 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa 1. Maardu linna 2016.a I lisaeelarve tulud

  Lisa 2. Maardu linna 2016.a I lisaeelarve kulud

  /otsingu_soovitused.json