Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 1

Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” muutmine

Vastu võetud 28.05.2019 nr 47

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 ,,Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„§ 2. Osalustasu määrad:


(1) Osalustasu määr, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, on 35 eurot kuus.
(2) Osalustasu määr, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, on 70 eurot kuus.“.


§ 2.   Määrus jõustub 01.08.2019.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json