Teksti suurus:

Kohila Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 22 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 11

Kohila Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 22 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 28.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 455 ning § 4515 alusel.

§ 1.   Täiendada Kohila Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 22 kinnitatud "Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord" paragrahvi 7 lõikega 8 järgnevalt:

  (8) Kohila vald võib riigi poolt asendushooldusteenuse osutamiseks eraldatud toetusfondi vahenditest toetada teenusesaaja muid kulutusi, mis on otseselt seotud teenuse osutamisega ning finantseerida kulutusi, mis tekivad asendushoolduse korraldamisel sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 4 nimetatud ülesandeid täites. Teenus peab võimaldama lapsele võimalikult peresarnase elukeskkonna, mis arvestab kõiki elulisi aspekte.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json