Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alutaguse valla 2019. aasta I lisaeelarve

Alutaguse valla 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2019, 20

  Alutaguse valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 30.05.2019 nr 98

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2018. a määruse nr 20 „Alutaguse valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõigete 3 ja 9 ning § 14 lõike 8 alusel.

  § 1.   Alutaguse valla 2019. aasta I lisaeelarve kogumahuga 368 015 eurot võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Lisaeelarvele on lisatud Alutaguse valla 2019. a koondeelarve (lisa 2) ja seletuskiri (lisa 3).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raivo Raap
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Alutaguse valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Lisa 2 Alutaguse valla 2019. aasta koondeelarve

  Lisa 3 Seletuskiri I lisaeelarve juurde

  /otsingu_soovitused.json