HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 6

Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 85

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ardu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Ardu Lasteaia teeninduspiirkonnaks Ardu alevik ja Silmsi, Kõrvenurga, Vanamõisa, Kukepala, Saarnakõrve, Nõmmeri, Kõue, Virla, Kadja, Triigi, Rava, Nutu, Paunaste, Pala, Vahetüki, Katsina, Aela, Paunküla, Kiruvere, Rõõsa, Sae, Laane, Leistu külad.

§ 2.   Kose Lasteaia „PäevaLill“ teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Kose Lasteaia „PäevaLill“ teeninduspiirkonnaks Kose, Habaja ja Ravila alevik ning Ahisilla, Liiva, Nõmbra, Puusepa, Viskla, Äksi, Alansi, Lutsuküla, Harmi, Kirivalla, Ojasoo, Lööra, Uueveski, Marguse, Sääsküla, Riidamäe, Kantküla, Palvere, Raveliku, Sõmeru, Vardja, Vilama, Võlle külad.

§ 3.   Kose-Uuemõisa Lasteaia-Kooli teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Kose-Uuemõisa Lasteaia-Kooli teeninduspiirkonnaks Kose-Uuemõisa alevik ja Krei, Karla, Kuivajõe, Kolu, Tade külad.

§ 4.   Oru Lasteaia “Mesimumm” teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Oru Lasteaia „Mesimumm“ teeninduspiirkonnaks Oru, Kanavere, Kata, Nõrava, Saula, Kolu, Tammiku ja Tuhala külad.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 22.06.2016 määrus nr 109 „Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json