HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Illuka Kooli arengukava 2020-2024

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 10

Illuka Kooli arengukava 2020-2024

Vastu võetud 28.05.2020 nr 128

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 28.11.2019. a määruse nr 116 „Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord“ § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse „Illuka Kooli arengukava 2020-2024“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Illuka Vallavolikogu 25.01.2016. a määrus nr 3 „Illuka Kooli arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Illuka Kooli arengukava 2020-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json