Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 16

Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 40 lõike 6 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" muutmine


  Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruses nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json