Teksti suurus:

Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 11 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 27

Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 11 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 3 ning § 22 lg 1 p-de 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 11 paragrahv 11 muutmine

  Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 11 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“ § 11 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: “Käesoleva määruse § 3 lg 1, § 4 lg 1, § 5 lg-s 1, §-s 6 ja §-s 7 sätestatud tasu ei maksta alates 01.05.2020 kuni 31.12.2020.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2020.

Üllar Loks
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json