Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muudatuste tegemine Valga valla 2019. aasta eelarves

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2020, 32

Muudatuste tegemine Valga valla 2019. aasta eelarves

Vastu võetud 29.05.2020 nr 108

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Valga Vallavolikogu 26. novembri 2018 määrus nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lõige 5 punkti 3, Valga Vallavolikogu 01. veebruari 2019 määruse nr 70 „Valga valla 2019. aasta eelarve” § 2 lõike 2, Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 83 „Valga valla 2019. aasta lisaeelarve” alusel.

§ 1.   Valga valla 2019. aasta eelarve muutmine

  (1) Sihtotstarbeliste laekumiste kinnitamine
Kinnitada Valga valla 2019. aasta eelarve suurendamine sihtotstarbeliste laekumiste võrra kogusummas 2 190 333 (kaks miljonit ükssada üheksakümmend tuhat kolmsada kolmkümmend kolm) eurot, millest põhitegevuse tulud 874 773 eurot, põhitegevuse kulud 874 773 eurot, investeerimistegevuse tulud 1 315 560 eurot ja inventeerimistegevuse kulud 1 315 560 eurot, vastavalt lisale 1.

  (2) 2019. aasta lisaeelarve muutmine
Kinnitada Valga valla 2019. aasta lisaeelarve muutmine kogusummas 1 554 159 eurot, millest investeerimistegevuse kulude vähendamine 1 554 159 eurot ja likviidsete varade muutuse vähendamine 1 554 159 eurot, vastavalt lisale 2.

Alar Nääme
Esimees

Lisa Sihtotstarbeliste laekumiste kinnitamine

Lisa 2019.aasta lisaeelarve muutmine

/otsingu_soovitused.json