Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 22 „Vändra Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 1

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 22 „Vändra Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 25.05.2021 nr 3

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“§ 2 lõike 1 punkti 1 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17. märtsi 2021 otsuse nr 7 „Vihtra Lasteaia ümberkorraldamine“ alusel.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määrust nr 22 „Vändra Lasteaia põhimäärus“ alljärgnevalt:

 
  1) sõnastada § 2 lõige 1 järgmiselt:
„(1) Lasteaia aadress on Spordi tn 5, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, sihtnumber 87701.“

  2) sõnastada § 2 lõige 2 järgmiselt:
„(2) Lasteaia tegutsemiskohtadeks on Rukkilille maja, aadressil Spordi tn 5, Vändra alev, Mürakaru maja, aadressil Pikk tn 15, Vändra alev ja Vihtra maja, aadressil Jõesuu tee 4, Vihtra küla Põhja-Pärnumaa vald.

§ 2.   Lugeda kehtetuks Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määrus nr 21 „Vihtra Lasteaia põhimäärus“ (RT IV, 29.05.2018,10).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021.

Jane Mets
vallavanem

Kerstin Sempelson
Andmekaitse- ja personalispetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json