Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 15 „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 2

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 15 „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 25.05.2021 nr 4

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“§ 2 lõike 1 punkti 1 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17. märtsi 2021 otsuse nr 6 „Vahenurme Lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamine“ alusel.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määrust nr 15 „Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus“ alljärgnevalt:

  1) sõnastada § 2 järgmiselt:
„ § 2. Lasteaia aadress ja tegutsemiskohad
(1) Lasteaia aadress on Ülase tn 11, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa, sihtnumber 87201.
(2) Lasteaia tegutsemiskohtadeks on Pärnu-Jaagupi maja, aadressil Ülase tn 11, Pärnu-Jaagupi alev, Libatse maja, aadressil Kooli tn 3, Libatse küla ja Vahenurme maja, aadressil Kooli, Vahenurme küla Põhja-Pärnumaa vald.“

§ 2.   Lugeda kehtetuks Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määrus nr 20 „Vahenurme Lasteaia-algkooli põhimäärus“ (RT IV, 22.05.2020,4).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021.

Jane Mets
vallavanem

Kerstin Sempelson
Andmekaitse- ja personalispetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json