Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 kinnitamine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 3

Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 kinnitamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 10
jõustumine 01.01.2022

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõike 7 alusel.

§ 1.   Türi valla arengukava

  Kinnitada Türi valla arengukava aastateks 2022–2025 vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Türi valla eelarvestrateegia

  Kinnitada Türi valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada Türi Vallavolikogu 29. detsembri 2020 määrus nr 16 „Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 kinnitamine“ (RT IV, 06.01.2021, 2) koos määruse juurde kuuluvate lisadega kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa 1 Türi valla arengukava 2022 – 2025

Lisa 2 Türi valla eelarvestrateegia 2022 – 2025

/otsingu_soovitused.json