Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 26. novembri 2020 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 4

Türi Vallavolikogu 26. novembri 2020 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 13
jõustumine 01.01.2022

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.


§ 1. Määruse muutmine
Türi Vallavolikogu 26. novembri 2020 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ (RT IV, 31.03.2021, 28) § 101 muudetakse ning kehtestatakse järgmiselt:
„§ 101. Hüvitise taotlemine
(1) Eakate sünnipäevatoetuse maksmiseks edastab ametiasutus rahvastikuregistri andmete alusel hüvitist saama õigustatud isikule teabe võimalusest saada sünnipäevatoetust ning võimalusel edastatakse ka eeltäidetud taotluse avaldus. Vastav teave edastatakse, kui isiku kohta on olemas piisava täpsusega aadressandmed või on teada muud teabekanalid.
(2) Isik, kes soovib sünnipäevatoetust, edastab kirjalikult või suuliselt toetuse saamiseks tahteavalduse, märkides ka selle, kas ta soovib toetuse kätte saada sularahas ametiasutusest või soovib seda saada pangakontole. Viimasel juhul tuleb taotlejal esitada vastav arvelduskonto number.
(3) Tahteavaldus sünnipäevatoetuse väljamaksmiseks tuleb esitada 3 kuu jooksul toetust saama õigustatud isiku sünnikuupäevast arvates.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus on jõus 1. jaanuarist 2022.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json