Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2021, 12

Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 1 ja 8 alusel ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve vastavalt lisadele 1-3.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Lisaeelarve 

Lisa 2 Investeeringud 

Lisa 3 Seletuskiri 

/otsingu_soovitused.json