Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 23.05.2023 määruse nr 42 „Haridusvaldkonna tunnustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2024, 4

Maardu Linnavolikogu 23.05.2023 määruse nr 42 „Haridusvaldkonna tunnustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 14.05.2024 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 23.05.2023 määruses nr 42 „Haridusvaldkonna tunnustamise kord“ tehakse järgmine muudatus:


paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „15. juuniks“ sõnadega „1. juuliks“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json