HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haridusvaldkonna tunnustamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.06.2024, 8

Haridusvaldkonna tunnustamise kord

Vastu võetud 23.05.2023 nr 42
RT IV, 26.05.2023, 61
jõustumine 29.05.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2024RT IV, 04.06.2024, 407.06.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Maardu linna munitsipaalomandis olevate üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate (edaspidi koos nimetatud õpetajad) ning üldhariduskoolide õpilaste tunnustamise korra.

  (2) Tunnustus on Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt makstav ühekordne toetus.

§ 2.   Tunnustamine kooli edukal lõpetamisel

  (1) Toetus kooli eduka lõpetamise eest antakse üldhariduskooli õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Maardu linn.

  (2) Toetus antakse õpilasele, kes lõpetab gümnaasiumi hõbe- või kuldmedaliga.

  (3) Ettepaneku toetuse andmiseks esitab haridusasutus, õpilane või õpilase seaduslik esindaja. Ettepanek esitatakse Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt gümnaasiumi lõpetamise aasta 01. juuliks.
[RT IV, 04.06.2024, 4 - jõust. 07.06.2024]

  (4) Otsuse toetuse andmise ning toetuse suuruse kohta teeb linnavalitsus.

§ 3.   Haridustöötajate tunnustamine

  (1) Toetus antakse haridustöötajale:
  1) kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ning noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks;
  2) kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Maardu linna arengut;
  3) kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ning äramärkimise;
  4) kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös.

  (2) Otsuse toetuse andmise ning toetuse suuruse kohta teeb linnavalitsus. Linnavalitsus võib kehtestada täpsema korra haridustöötajate tunnustamiseks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json