PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Mäetaguse valla üldplaneeringu kehtestamine

Mäetaguse valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Mäetaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 36

  Mäetaguse valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 26.06.2014 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 3, § 25 lg 4, lg 5, § 26 lg 1, § 28 lg 1, lg 2 p 3, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna juhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2, § 44, Mäetaguse Vallavolikogu 28.mai 2008 otsuse nr 188 „Mäetaguse valla üldplaneeringu muutmise algatamine”, Mäetaguse Vallavolikogu 30.mai 2013 otsuse nr 158 „Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“, Mäetaguse Vallavolikogu 27.märtsi 2014 otsuse nr 27 „Mäetaguse valla üldplaneeringu vastuvõtmine“ ning Ida-Viru Maavalitsuse 25.juuni 2014 kirja (nr 12-2/2014/2516-2) „Mäetaguse valla üldplaneeringu järelevalvest“ alusel.

  § 1.   Kehtestada Mäetaguse valla üldplaneering (planeeringu koostajad AS Kobras ja Mäetaguse Vallavalitsus).

  § 2.   Mäetaguse Vallavalitsusel korraldada

    (1) üldplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes ”Põhjarannik” ja valla kodulehel www.maetaguse.ee;

    (2) Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, AS Eesti Energia Kaevandused ja VKG Kaevandused OÜ informeerimine üldplaneeringu kehtestamisest;

    (3) kehtestatud üldplaneeringu edastamine Ida-Viru maavanemale;

    (4) kehtestatud üldplaneeringu edastamine Maa-ameti Ida-Viru katastribüroole;

    (5) kehtestatud üldplaneeringu kättesaadavus.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Veljo Kingsep
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json