HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jänesselja Lasteaia arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine

Jänesselja Lasteaia arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2014, 47

  Jänesselja Lasteaia arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine

  Vastu võetud 19.06.2014 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jänesselja Lasteaia arengukava aastateks 2014–2016 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kandela Õun
  Volikogu esimees

  Lisa Jänesselja Lasteaia arengukava aastateks 2014-2016