HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Laeva Lasteaia arengukava 2019 – 2022 kinnitamine

Laeva Lasteaia arengukava 2019 – 2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 21

Laeva Lasteaia arengukava 2019 – 2022 kinnitamine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ning Tartu Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 18 „Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord“ § 1 lg 5 ja § 4 lg 3 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Laeva Lasteaia arengukava 2019 – 2022 vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Laeva Lasteaia arengukava 2019-2022

/otsingu_soovitused.json