HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 22

Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 67 lg 2 ning Tartu Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 18 „Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord“ § 1 lg 5 ja § 3 lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019 – 2021 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

Lisa Kõrveküla Põhikooli arengukava 2019-2021

/otsingu_soovitused.json