Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarve

Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 23

  Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 27.06.2019 nr 17

  Tartu Vallavolikogu, ära kuulanud Tartu vallavanem Jarno Laur’i informatsiooni. Lähtudes eelnevast ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tartu valla 2019. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:

    (1) suurendada põhitegevuse tulusid summas 23 547 eurot;

    (2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 11 377 eurot;

    (3) suurendada investeerimistegevuse eelarvet summas (-) 12 140 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 3.   Määruse peale võib esitada vaide Tartu Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamise päevast.

  Üllar Loks
  volikogu esimees

  Lisa Tartu valla 2019.aasta I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json