HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024 kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2019, 25

  Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 02.07.2019 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 67 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Järveoja
  vallavanem

  Salle Ritso
  vallasekretär

  Lisa Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2019-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json