HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2023, 8

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 22.06.2023 nr 14

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Järva valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed) lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ühes kuus, maksmine ning maksmisest vabastamine.

§ 2.   Osalustasu määr

  (1) Osalustasu määr ühes kuus ühe lapse kohta on 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

  (2) Osalustasu määr arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on vanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Pärast 15. kuupäeva lapse lasteaia nimekirja arvamise korral maksab vanem nimekirja arvamise kuu eest osalustasu 50% osalustasu määrast.

  (3) Vanem tasub osalustasu igakuiselt jooksva kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (4) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

  (5) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  Järva Vallavalitsusel on õigus vabastada vanem ajutiselt osalustasu maksmisest, kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel hädaolukorra juhtudel ja lasteaed või lasteaia rühm on sellest tulenevalt suletud.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 47 „Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2023.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json