Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2017, 7

  Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 02.08.2017 nr 11

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2 alusel.

  § 1.  Noorsootöö seaduse § 152 lõigetes 1-2 sätestatud linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

  § 2.  Võru Linnavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud ülesannete täitmine.

  Andres Visnapuu
  volikogu esimees