Teksti suurus:

Jõgeva valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2020, 3

Jõgeva valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 30.07.2020 nr 129

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

Jõgeva Vallavolikogu 14. detsembri 2017 määruses nr 6 „Jõgeva valla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: „Kui volikogu liige ei ole enne volituste peatumist astunud ühegi fraktsiooni liikmeks, on tal õigus volikogu liikme volituste taastumisel astuda volikogu mõne olemasoleva fraktsiooni liikmeks.“;
2) paragrahvi 12 lisatakse lõige 31 järgnevas sõnastuses:
„(31) Volikogu liikmel on õigus kaks korda volikogu koosseisu ajal liituda või vahetada fraktsiooni, astudes volikogu mõne olemasoleva fraktsiooni liikmeks.“

Andrei Fedossovski
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json