Teksti suurus:

Määruse muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2022, 1

Määruse muutmine

Vastu võetud 26.07.2022 nr 6

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 03.03.2022 määrusega nr 10 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarve alusel ning seoses hallatavate asutuste ümberkorraldamisega liitmise teel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Määrusega muudetakse Põhja-Sakala Vallavalitsuse 21. märtsi 2022. a määrust nr 3 „Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved“, mille paragrahvile 1 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamisel liitmise teel liidetakse asutuste alaeelarved järgmiselt:
  1) Kõpu Spordihoone alaeelarve liidetakse Kõpu Põhikooli alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Kõpu Põhikooli direktor;
  2) Sürgavere Spordihoone alaeelarve liidetakse Suure-Jaani Tervisekoja alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Suure-Jaani Tervisekoja juhataja;
  3) Kõo Raamatukogu, Kõpu Raamatukogu, Suure-Jaani Raamatukogu ja Võhma Linnaraamatukogu alaeelarved liidetakse Põhja-Sakala Raamatukogu alaeelarveks, mille eest vastutajaks jääb Põhja-Sakala Raamatukogu direktor;
  4) Paala Rahvamaja, Pilistvere Rahvamaja, Suure-Jaani Kultuurimaja, Sürgavere Kultuurimaja, Vastemõisa Rahvamaja ja Võhma Vaba Aja Keskuse alaeelarved liidetakse Põhja-Sakala Kultuurikeskuse alaeelarveks, mille eest vastutajaks jääb Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktor;
  5) Kõidama lasteaia Traksik alaeelarve liidetakse Suure-Jaani lasteaia Sipsik alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Suure-Jaani lasteaia Sipsik direktor.
  6) Kõpu külastuskeskuse alaeelarve liidetakse Suure-Jaani Tervisekoja alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Suure-Jaani Tervisekoja juhataja.“

Jüri Hansen
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json