Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.11.2018 määruse nr 11 „Ühissõidukipeatustele kohanime määramine“ lisa muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2022, 3

Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.11.2018 määruse nr 11 „Ühissõidukipeatustele kohanime määramine“ lisa muutmine

Vastu võetud 26.07.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 2, § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõigete 2 ja 8, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, haldusmenetluseseaduse § 92 lõike 4, Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla kohanimede määramise avalikustamise kord“ §-i 2, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsuse nr 43 „Ülesannete delegeerimine“ punkti 1.4 alusel.

§ 1.   Muuta Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.11.2018 määruse nr 11 „Ühissõidukipeatustele kohanime määramine“ lisas „Lääne-Harju valla haldusterritooriumil paiknevate ühissõidukipeatuste nimekiri“ bussipeatuse kohanimi „Klooga side“ (peatuse kood 21774-1) vastavalt „Klooga pood“ (peatuse kood 21774-1).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Saat
vallavanem

Anti Pärtel
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json