Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2022, 4

Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved

Vastu võetud 21.03.2022 nr 3
RT IV, 25.03.2022, 30
jõustumine 28.03.2022, rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2022RT IV, 04.08.2022, 107.08.2022

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 03.03.2022 määrusega nr 10 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2022. aasta alaeelarved

  (1) Kinnitada Põhja-Sakala vallavalitsuse osakondade ning hallatavate asutuste 2022. aasta alaeelarved, tegevustulude ja -kulude ning investeeringute nimekiri vastavalt lisale.

  (2) Eelarve täitmise eest vastutavad osakonnajuhatajad ja hallatavate asutuste juhid.

  (3) Eelarve täitmist seirab rahandusosakond ning esitab vallavalitsusele eelarve täitmise koondaruande mitte harvemini kui kord kvartalis.

  (4) Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamisel liitmise teel liidetakse asutuste alaeelarved järgmiselt:
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]
  1) Kõpu Spordihoone alaeelarve liidetakse Kõpu Põhikooli alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Kõpu Põhikooli direktor;
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]
  2) Sürgavere Spordihoone alaeelarve liidetakse Suure-Jaani Tervisekoja alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Suure-Jaani Tervisekoja juhataja;
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]
  3) Kõo Raamatukogu, Kõpu Raamatukogu, Suure-Jaani Raamatukogu ja Võhma Linnaraamatukogu alaeelarved liidetakse Põhja-Sakala Raamatukogu alaeelarveks, mille eest vastutajaks jääb Põhja-Sakala Raamatukogu direktor;
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]
  4) Paala Rahvamaja, Pilistvere Rahvamaja, Suure-Jaani Kultuurimaja, Sürgavere Kultuurimaja, Vastemõisa Rahvamaja ja Võhma Vaba Aja Keskuse alaeelarved liidetakse Põhja-Sakala Kultuurikeskuse alaeelarveks, mille eest vastutajaks jääb Põhja-Sakala Kultuurikeskuse direktor;
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]
  5) Kõidama lasteaia Traksik alaeelarve liidetakse Suure-Jaani lasteaia Sipsik alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Suure-Jaani lasteaia Sipsik direktor;
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]
  6) Kõpu külastuskeskuse alaeelarve liidetakse Suure-Jaani Tervisekoja alaeelarvega, alaeelarve eest vastutajaks jääb Suure-Jaani Tervisekoja juhataja.
[RT IV, 04.08.2022, 1 - jõust. 07.08.2022]

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022.

Lisa  Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json