Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.08.2022, 5

Ühissõidukipeatustele kohanime määramine

Vastu võetud 27.11.2018 nr 11
RT IV, 05.12.2018, 25
jõustumine 08.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2020RT IV, 01.10.2020, 504.10.2020
26.07.2022RT IV, 04.08.2022, 307.08.2022

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõike 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsuse nr 43 „Ülesannete delegeerimine” punkti 1.4 alusel.

§ 1.   Määrata Lääne-Harju valla haldusterritooriumil paiknevatele ühissõidukipeatustele kohanimi vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Lääne-Harju valla haldusterritooriumil paiknevate ühissõidukipeatuste nimekiri
[RT IV, 04.08.2022, 3 - jõust. 07.08.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json