HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Toila Gümnaasiumi ja Voka Lastaed Naksitrallid arengukavade kinnitamise kord

Toila Gümnaasiumi ja Voka Lastaed Naksitrallid arengukavade kinnitamise kord - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2012, 9

  Toila Gümnaasiumi ja Voka Lastaed Naksitrallid arengukavade kinnitamise kord

  Vastu võetud 15.12.2010 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

  § 1.  Määrusega sätestatakse Toila Gümnaasiumi ja Voka Lasteaed Naksitrallid arengukavade kinnitamise kord.

  § 2.  Arengukava koostamisel lähtutakse Toila vallas kehtivatest arengukavadest.

  § 3.  Arengukava koostamise eest vastutavaks isikuks on asutuse direktor.

  § 4.  Toila Gümnaasiumi koostab arengukava eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel.

  § 5.  Voka Lastaed Naksitrallid koostab arengukava eelnõu koolieelse lasteasutuse seaduse alusel.

  § 6.  Asutuse direktor esitab arengukava eelnõu seisukohavõtuks vallavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjonile. Eelnõule lisatakse hoolekogu, pedagoogiline nõukogu ja õpilasesinduse seisukohad.

  § 7.  Asutuse direktor edastab arengukava eelnõu koos vallavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni seisukohaga vallavalitsusele kinnitamiseks.

  § 8.  Arengukava kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  § 9.  Arengukava avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

  § 10.  Arengukava muutmine ja muudatuste kinnitamine toimub käesoleva korra kohaselt.

  § 11.  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Toila Vallavolikogu 18.01.2006.a. määrus nr 7 „Toila Gümnaasiumi ja Toila valla lasteaedade arengukava kinnitamise ja muutmise kord“

  § 12.  Määrus jõustub 20.detsembril 2010.a.

  Kalle Lehismets
  Volikogu esimees