HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete õppeasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Koolieelsete õppeasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2013, 2

Koolieelsete õppeasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Vastu võetud 15.08.2013 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 1 alusel ning arvestades vajadusega kehtestada Luunja valla lasteaedade teeninduspiirkonnad

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  (1) Kinnitada Luunja vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste: Luunja Lasteaed Midrimaa, Kavastu Algkool-Lasteaed ja Lohkva Lasteaed ühtseks teeninduspiirkonnaks Luunja valla haldusterritoorium.

  (2) Igasse lasteaeda võetakse eelisjärjekorras lasteaia lähipiirkonnas elavaid lapsi.

  (3) Luunja Lasteaia Midrimaa lähipiirkond on: Kabina küla, Kakumetsa küla, Kõivu küla, Luunja alevik, Muri küla, Pilka küla, Põvvatu küla, Sava küla, Savikoja küla, Sirgu küla, Sirgumetsa küla, Sääsekõrva küla, Sääsküla küla.

  (4) Kavastu Algkool-Lasteaia lähipiirkond on: Kavastu küla, Kikaste küla, Pajukurmu küla, Poksi küla, Viira küla.

  (5) Lohkva Lasteaia lähipiirkond on: Lohkva küla, Veibri küla, Rõõmu küla.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda võtta lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 17.06.2010.a määruse nr 22 „Koolieelsete õppeasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json