Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maksumäära kehtestamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 9

Maksumäära kehtestamine

Vastu võetud 28.08.2014 nr 15
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  Kehtestada Harku vallas maamaksumäär alljärgnevalt:
  1) 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 käsitletud juhtudel;
  2) hinnatsoonides HO198002 ja HO198007 paikneva maa maksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud maatulundusmaa maamaksumäär, mis on 1,0% maa maksustamishinnast aastas;
  3) hinnatsoonides HO198001, HO198003, HO198004, HO198005, HO198006 paikneva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json