HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014 – 2017

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014 – 2017 - sisukord
Väljaandja:Orissaare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2014, 13

Orissaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014 – 2017

Vastu võetud 28.08.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 67 lõigete 1 ja 2, Orissaare Vallavolikogu 28.juuni 2012. a määrusega nr 88 kehtestatud „Orissaare valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukava koostamise kord“ § 11 lg 8 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine.

  (1) Kinnitada Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2014-2017 (lisana määruse juures).

  (2) Käesoleva määrusega kinnitatud arengukavas märgitud investeeringute ja muude kulude rahaline finantseerimine tagatakse vastavalt Orissaare valla kehtivale arengukavale ja eelarvele.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vello Runthal
vallavanem

Anne Saar
vallasekretär

Lisa arengukava

/otsingu_soovitused.json