Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2017 määruse nr 1 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2018, 6

Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2017 määruse nr 1 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 28.08.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2017 määrus nr 1 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Kallas
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär