Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2019, 11

  Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.08.2019 nr 86

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Dmitri Dmitrijev
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2

  /otsingu_soovitused.json