HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2020-2024

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 04.09.2020, 16

Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2020-2024

Vastu võetud 27.08.2020 nr 136

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 58 „Iisaku Lasteaia Kurekell põhimäärus“ § 5 lõike 5, Alutaguse Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 116 „Alutaguse valla arengudokumentide koostamise ja menetlemise kord“ § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse „Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2020-2024“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 15.06.2017. a määrus nr 83 „Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava aastateks 2017-2021“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Iisaku Lasteaia Kurekell arengukava 2020-2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json